Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi

"Sevgiye ve Hayata Açılan Kapı"

  

Şube Yönetim Kurulu

                                                    Başkan
                            Sait ALTIPARMAK

                             Başkan Yardımcısı
                                Uğur ÖZKAN

   Sekreter                    Muhasebe                         
Üye                     
Yıldıray TÜRKORAL       Rıfat Ayhan ARIKAN            Türker GÜNGÖR

Copyright © 2014